Project Description

Jongeren, seksualiteit en sociale media

Onderzoek “Sharing is caring” (2018-2019)

Van medio 2018 tot begin 2019 onderzocht ik samen met jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat de ongewenste verspreiding van digitaal sexy beeldmateriaal door jongeren.

Veel campagnes en interventies om de ongewenste verspreiding van sexy materiaal door jongeren tegen te gaan, richten zich op het slachtoffer. Jongeren krijgen het advies om geen sexy beeldmateriaal van zichzelf te maken en te delen, want “dat kan toch alleen maar fout gaan”. Dit terwijl er pas een probleem ontstaat als iemand dit materiaal ongewenst verspreidt. De vraag is hoe we potentiële plegers zodanig kunnen beïnvloeden dat zij niet overgaan tot het ongeautoriseerd verspreiden van pikant materiaal van anderen.

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van jongeren om zonder toestemming digitaal sexy materiaal van anderen te verspreiden. We interviewden 21 jongeren die ervaring hadden met de ongewenste verspreiding van sexy beeldmateriaal, waaronder 15 plegers, 2 slachtoffers en 4 omstanders. We analyseerden de motieven van de plegers, de verschillende scenario’s van ongewenste verspreiding en de onderliggende factoren die een rol spelen. Ook formuleerden we aanknopingspunten voor interventies.

Vanaf 8 april 2019 is het rapport via dit formulier aan te vragen (gratis).

Promotie-onderzoek “Sexy adventures” (2012-2018)

Van 2012 tot 2018 werkte ik aan mijn promotie-onderzoek over jongeren en seksualiteit op sociale media.

Het maatschappelijke en wetenschappelijke debat over jongeren, seksualiteit en sociale media richt zich vooral op mogelijke gevaren en eventuele schadelijke consequenties, met als gevolg dat de seksuele activiteiten van jongeren op sociale media worden veroordeeld, verboden en gemedicaliseerd.

Mijn proefschrift maakt deel uit van een groeiend onderzoeksveld dat deze ‘paniek’ rond sociale media wil doorbreken door het thema empirisch te onderzoeken, vanuit het perspectief van jongeren zelf. Op basis van een kritische analyse van de ervaringen van jongeren ontkracht dit proefschrift schadelijke stereotypen, zoals het stereotype van jongeren als naïef en roekeloos. Het doel van deze analyse is het stimuleren van een meer genuanceerd en sekspositief debat, dat zowel de uitdagingen als de kansen van sociale media erkent in relatie tot verschillende dimensies van seksualiteit.

De analyse is gebaseerd op anderhalf jaar etnografisch veldwerk onder Nederlandse tieners, bestaand uit online en offline participerende observatie, focusgroepbijeenkomsten, interviews en een enquête.

Op basis van de data worden vier hoofddimensies van ‘digitaal gemedieerde seksualiteit’ onderscheiden: seksualiteit als (1) een avontuur, (2) romantische intimiteit, (3) identiteit en (4) een leerproces.

Elk van de vier concepten biedt de ruimte om onderzoek te doen naar de redenen waarom jongeren sociale media gebruiken voor hun seksuele activiteiten, naar de manieren waarop ze omgaan met kansen en uitdagingen, en naar hun beoordeling van de uitkomsten als plezierig en/of onplezierig.

Een digitale versie van het proefschrift is op te vragen via het contactformulier op deze website.