Project Description

Seksueel misbruik

Boek “De kracht van spreken” (2011-2012)

In 1981 plaatsten twee vrouwen afzonderlijk van elkaar oproepen in verschillende tijdschriften. Zij hoopten contact te krijgen met lotgenoten om de stilgehouden ervaringen met seksueel misbruik mee uit te kunnen wisselen. Dat was het begin van de VSK, de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin. Met elkaar schreven de vrouwen een boek met levensverhalen, dat in 1983 bij de feministische uitgeverij Sara verscheen: De straf op zwijgen is levenslang. Het boek heeft veel losgemaakt maar is intussen al jaren niet meer verkrijgbaar.

Het bestuur van de VSK besloot het boek nogmaals uit te geven om de problematiek van seksueel misbruik opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is ook bedoeld als eerbetoon aan de vrouwen van toen.

Om recht te doen aan de diversiteit van ervaringen, breidden we de 19 oorspronkelijke levensverhalen over seksuele kindermishandeling uit met 11 verhalen van slachtoffers uit groepen die eerder niet bereikt werden. Hiermee komt het totale aantal levensverhalen in het boek op 30; de VSK bestond bij het uitkomen van het boek 30 jaar. Daarnaast hebben we naschriften toegevoegd aan de oorspronkelijke levensverhalen, gebaseerd op interviews met deze vrouwen.

I.s.m. Janine Klungel.

Het boek is hier te bestellen.

Achtergrond-artikel rapport Commissie Deetman (2011)

Een onderzoek naar ontwikkelingen in de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik in de periode 1945 tot 2010. Aan de hand van ontwikkelingen in de maatschappij, en in het bijzonder in de hulpverlening aan slachtoffers, onderscheiden en beschrijven we drie tijdsperiodes.

Het artikel “Van bagatelliseren naar bekwamen: Visie op en hulp na seksueel misbruik 1945-2010” verscheen in het eindrapport van de Commissie Deetman.

I.s.m. Ina van Beek en Wilma Schakenraad (Movisie).

Onderzoek “Ouderschap na seksueel misbruik in het verleden” (2010-2011)

Door middel van literatuuronderzoek, focusgroepen en interviews onderzocht ik de vraag: welke invloed heeft seksueel misbruik in het verleden op ouderschap in het latere leven?

Ik onderzocht hoe mensen die zelf vroeger seksueel misbruikt zijn later de keus maken om vader of moeder te worden, welke positieve en negatieve gevolgen het misbruik heeft op hun ouderschap en of er verschillen zijn tussen de ervaringen van mannen en die van vrouwen.

De onderzoeksresultaten zijn in juni 2011 in boekvorm uitgegeven door de VSK, onder de titel “Ouders aan het woord”.

Brondocument Seksuele kindermishandeling (2008-2009)

In het brondocument heb ik overzichtelijk op een rijtje gezet wat er bekend is over seksuele kindermishandeling:

  • Wat is seksuele kindermishandeling en hoe vaak komt het voor?
  • Wat zijn de gevolgen van seksuele kindermishandeling (medisch-biologisch, psychisch, sociaal, economisch)?
  • Welke mogelijkheden bestaan er voor hulp en opvang aan slachtoffers (zowel medisch als juridisch)?
  • Wat is de mening van slachtoffers en (ervarings)deskundigen over deze hulp en opvang?

Het document werd gebruikt door medewerkers, bestuur en vrijwilligers van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling.