Gender en diversiteit

Video-interviews Dolle Mina’s (2009)

Ik deed video-interviews met twee kopstukken van Dolle Mina, voor het Oral History project van Aletta over de Tweede Feministische Golf en voor de documentaire ‘Dolle Mina: het lef om luidruchtig te veranderen‘.

Beschrijving weerbaarheidsprojecten op basisscholen (2009)

In opdracht van Movisie beschreef ik de manier waarop vier gemeenten basisscholen ondersteunen en motiveren om weerbaarheidstrainingen op te nemen in hun lespakket. Een beschrijving verscheen op weerbaarheid.nu, met zeven tips ter inspiratie voor andere gemeenten.

Evaluatie pilotproject Taal Totaal (2007-2009)

De monitoring en evaluatie van een nieuw inburgeringstraject voor analfabete allochtone vrouwen, dat zich niet alleen richtte op taalles, maar ook op maatschappelijke participatie van deze vrouwen.

I.s.m. Susan Mennen en Jose Backx (Radboud in’to languages).

Portretten van markante maatschappelijk werkers (2007)

Het updaten van bestaande en toevoegen van nieuwe portretten aan de digitale ‘Hall of fame’ van de Marie Kamphuis Stichting. In deze Hall of fame werden belangrijke en opvallende maatschappelijk werkers uit de afgelopen eeuw beschreven.

Onderzoek “Geschiedenissen van de vrouwenhulpverlening” (2006-2007)

De centrale vraag in dit onderzoeksproject van prof. Janneke van Mens en prof. Berteke Waaldijk luidde: Hoe kregen Nederlandse initiatieven op het gebied van de vrouwenhulpverlening vorm en hoe werden zij geïntegreerd in de reguliere hulpverlening?

Ik schreef op basis van archiefonderzoek en interviews een hoofdstuk over Stichting De Maan, een Amsterdams centrum voor methodiekontwikkeling, training en onderzoek in de vrouwenhulpverlening.

Samen met prof. Renée Römkens schreef ik nog een tweede artikel voor het boek, over Nederlands overheidsbeleid op het gebied van seksueel geweld.

Onderzoek “Zij is een hoer, hij is stoer” (2004-2005)

Afstudeeronderzoek met als onderzoeksvraag: naar welke ideaalbeelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid verwijzen de bijnamen die Nederlandse scholieren voor elkaar gebruiken?

Mijn onderzoek kreeg in 2005 de prof. dr. C. Halkes Scriptieprijs 2003-2005, en werd in 2006 uitgegeven als boek. Het is helaas helemaal uitverkocht, maar een digitale versie kan worden opgevraagd via het contactformulier op deze site.