Over mij

Welkom op de website van Marijke Naezer, zelfstandig onderzoeker, spreker, auteur en adviseur.

Als genderstudies-wetenschapper heb ik mij gespecialiseerd in de thema’s gender, diversiteit en seksualiteit. Zo deed ik onderzoek naar jongeren en seksualiteit op sociale media, online en offline seksueel geweld, seksuele kindermishandeling, hedendaagse normen rond gender en seksualiteit, en intimidatie van vrouwen in de wetenschap.

Mijn aanpak is antropologisch: ik praat pas over mensen als ik ook met ze gepraat heb. Gemarginaliseerde groepen hebben daarbij mijn speciale aandacht.

Ik schrijf en spreek voor uiteenlopende publieken: voor jongeren en volwassenen, voor vakgenoten, professionals en leken. Opdrachtgevers komen uit verschillende sectoren: de jeugdzorg e