Over mij

Welkom op de website van Marijke Naezer, zelfstandig onderzoeker, spreker, auteur en adviseur.

Als genderstudies-wetenschapper heb ik mij gespecialiseerd in de thema’s gender, diversiteit en seksualiteit. Zo deed ik onderzoek naar jongeren en seksualiteit op sociale media, online en offline seksueel geweld, seksuele kindermishandeling, hedendaagse normen rond gender en seksualiteit, en intimidatie van vrouwen in de wetenschap.

Mijn aanpak is antropologisch: ik praat pas over mensen als ik ook met ze gepraat heb. Gemarginaliseerde groepen hebben daarbij mijn speciale aandacht.

Ik schrijf en spreek voor uiteenlopende publieken: voor jongeren en volwassenen, voor vakgenoten, professionals en leken. Opdrachtgevers komen uit verschillende sectoren: de jeugdzorg en het onderwijs, het jongerenwerk, politie en justitie, de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek, de non-profit sector en de activistische sector. Daarnaast laat ik van me horen via de media en werk ik mee aan creatieve producties zoals documentaires.

Het is mijn missie een brug te bouwen tussen de wetenschap en de praktijk, door wetenschappelijke discussies en inzichten toegankelijk te maken voor een breder publiek, en door publieke discussies en inzichten te integreren in wetenschappelijk onderzoek.

Ik overleg graag over mogelijkheden voor samenwerking!