Wetenschappelijke publicaties

  • Naezer, M. (2020). Dit is geen recensie. Tijdschrift voor Genderstudies, 23(1), p.95-97.