Onderzoek

Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek en werk bij voorkeur via onderzoeksmethoden als participerende observatie, focusgroepen en interviews. Hierbij hanteer ik het antropologische motto: niet over mensen praten voor je met ze gepraat hebt. Ik kan complete onderzoeksprojecten uitvoeren, maar ook bijspringen in bestaande projecten door bijvoorbeeld alleen een aantal interviews uit te voeren en/of reeds verzameld materiaal te analyseren. Ook kan ik een rol spelen in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toegankelijke producten (blogs, artikelen, brochures, lezingen).

Lezingen

Ik geef lezingen voor diverse publieken en stem mijn boodschap af op de specifieke expertise van de luisteraars. Bij voorkeur ga ik na een lezing in gesprek met de aanwezigen voor vragen, discussie en verdere verdieping.

Artikelen

Ik schrijf met veel plezier voor uiteenlopende platforms, zowel online als offline. Naast wetenschappelijke boeken en artikelen schrijf ik ook graag vakpublicaties en journalistieke bijdragen.

Advies

Ik ben lid van diverse adviescommissies en denk graag mee over de praktische vertaling van wetenschappelijke inzichten.