Lezingen

Ik geef lezingen over verschillende thema’s voor diverse publieken en stem mijn boodschap af op de expertise van de luisteraars. Bij voorkeur ga ik na een lezing in gesprek met de aanwezigen voor vragen, discussie en verdieping.

Ik heb lezingen en workshops gegeven aan ouders, jongeren en professionals uit de jeugdzorg en het onderwijs, het jongerenwerk, politie en justitie, de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek, de non-profit sector en de activistische sector.

Opdrachtgevers waren bijvoorbeeld Amnesty Nijmegen, Emancipator, Bureau Jeugd en Media, de Kindertelefoon, NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, Bureau Jeugdzorg Limburg, Politie Rotterdam, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stichting SexMatters, Organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Studium Generale Maastricht, Science Cafe Deventer, Apozem Deventer, ServicePunt Emancipatie Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden, D66, en VAWO vakbond voor de wetenschap.

Daarnaast werkte ik mee aan een aantal documentaires:

Intersekse en de M/V illusie