Jongeren, seksualiteit en sociale media

Onderzoek “Sharing is caring” (2018-2019)

Van medio 2018 tot begin 2019 onderzocht ik samen met jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat de ongeautoriseerde verspreiding van digitaal sexy beeldmateriaal door jongeren.

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van jongeren om zonder toestemming digitaal sexy materiaal van anderen te verspreiden. We interviewden 21 jongeren die ervaring hadden met de ongewenste verspreiding van sexy beeldmateriaal. We analyseerden de motieven van de plegers, de verschillende scenario’s van ongewenste verspreiding en de onderliggende factoren die een rol spelen. Ook formuleerden we aanknopingspunten voor interventies.

Vanaf 8 april 2019 is het rapport via dit formulier aan te vragen (gratis).

Promotie-onderzoek “Sexy adventures” (2012-2018)