Jongeren, seksualiteit en sociale media

Onderzoek “Sharing is caring” (2018-2019)

Van medio 2018 tot begin 2019 onderzocht ik samen met jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat de ongeautoriseerde verspreiding van digitaal sexy beeldmateriaal door jongeren.

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van jongeren om zonder toestemming digitaal sexy materiaal van anderen te verspreiden. We interviewden 21 jongeren die ervaring hadden met de ongewenste verspreiding van sexy beeldmateriaal. We analyseerden de motieven van de plegers, de verschillende scenario’s van ongewenste verspreiding en de onderliggende factoren die een rol spelen. Ook formuleerden we aanknopingspunten voor interventies.

Vanaf 8 april 2019 is het rapport via dit formulier aan te vragen (gratis).

Promotie-onderzoek “Sexy adventures” (2012-2018)

Van 2012 tot 2018 werkte ik aan mijn promotie-onderzoek over jongeren en seksualiteit op sociale media.

Het debat over jongeren, seksualiteit en sociale media richt zich vooral op mogelijke gevaren en negatieve uitkomsten. Als gevolg worden de seksuele activiteiten van jongeren op sociale media vaak veroordeeld, verboden en gemedicaliseerd.

Mijn proefschrift doorbreekt deze ‘paniek’ rond sociale media. Het laat zien hoe jongeren sociale media gebruiken om vorm te geven aan tenminste vier dimensies van seksualiteit: seksualiteit als (1) een avontuur, (2) romantische intimiteit, (3) identiteit en (4) een leerproces. De analyse is gebaseerd op anderhalf jaar etnografisch veldwerk onder Nederlandse tieners, bestaand uit online en offline participerende observatie, focusgroepbijeenkomsten, interviews en een enquête.

Een digitale versie van het proefschrift is op te vragen via het contactformulier op deze website.