Onderzoek

Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek en werk bij voorkeur via onderzoeksmethoden als participerende observatie, focusgroepen en interviews. Hierbij hanteer ik het antropologische motto: niet over mensen praten voor je met ze gepraat hebt. Ik kan complete onderzoeksprojecten uitvoeren, maar ook bijspringen in bestaande projecten door bijvoorbeeld alleen een aantal interviews uit te voeren en/of reeds verzameld materiaal te analyseren. Ook kan ik een rol spelen in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toegankelijke producten (blogs, artikelen, brochures, lezingen).

Onder thema’s en onderzoeksprojecten is meer te lezen over mijn eerdere onderzoeksprojecten en opdrachtgevers, onder wie bijvoorbeeld het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, het Ministerie van Justitie&Veiligheid, Movisie, Atria, de Commissie Deetman en de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling.